Chính sách tuyển dụng Của Tratunhien.com

Về hiện tại, bên chúng tôi còn thiếu một vài vị trí, chi tiết như sau:

Nhân viên kinh doanh

Số lượng: 2

Hình thức: Bán thời gian 

Nhân viên SEO 

Số lượng: 1

Hình thức: Toàn thời gian 

Nhân viên giao hàng

Số lượng: 1

Hình thức: Toàn thời gian 

Chi tiết và ứng tuyển tại đây